Zarejestruj się

Konto użytkownika *

Imię *

Nazwisko *

Data urodzenia (RRRR-MM-DD) *

Adres korespondencyjny

Miejscowość *

Poczta

Ulica *

Numer budynku *

Numer mieszkania

Kod pocztowy *

Status zawodowy *

 •  
 •  

Chcę być członkiem stowarzyszonym Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii (ESA Associate Membership)

Cena członkostwa zawarta jest w składce na PTAiIT

Korzyści:

1. Darmowa subskrypcja do elektronicznych wersji European Journal of Anaesthesiology (EJA), Current Opinion in Critical Care i Current Opinion in Anaesthesiology

2. Darmowa subskrypcja elektronicznej wersji ESA Newsletter

3. Zredukowana opłata zjazdowa na kongres Euroanaesthesia

Dane Członka Towarzystwa Medycznego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora VM Media sp. z o. o. VM Group sp. k.. moich danych osobowych w celach marketingowych oraz informacji handlowych, w szczególności dotyczących produktów i usług administratora danych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez administratora VM Media sp. z o. o. VM Group sp. k. za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej, zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na używanie przez administratora VM Media Sp. z o.o. VM Group sp. k. oraz podmiotów współpracujących z administratorem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, w szczególności do wysyłania oferty marketingowej w wersji tekstowej w postaci SMS, zgodnie z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VM Media sp. z o. o. VM Group sp. k. z siedzibą Gdańsku(80-180), przy ul. Świętokrzyskiej 73
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — e-mail: ochrona.danych@viamedica.pl, adres do korespondencji: ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przedstawienia ofert handlowych Administratora oraz współpracujących z Administratorem podmiotów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania usługi oraz podmioty z Grupy Via Medica;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi realizowanie przez Administratora danych konkretnych usług, dla których te dane osobowe miały być zebrane;
 10. Pani/Pana dane mogę być profilowane indywidulanie, w oparciu o przekazane przez Panią/Pana dane w celu indywidualnego dopasowania ofert i usług Administratora.
 11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym Pani/Pan ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać, wysyłając wiadomość e-mailową na adres: ochrona.danych@viamedica.pl lub listownie na adres Administratora Danych; ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk.

Powrót na stronę towarzystwa

www.anestezjologia.org.pl